Разсъждение за правото и Правилното

Имайки предвид как работи съвременната система за криминално правораздаване, трябва да заключим, че тя е повече криминална, отколкото правова. Днешното законодателство е извратена смес от юридическа разпуснатост и тирания. Това е съвсем нормално, понеже обществото ни умишлено и систематично отхвърля Библейският закон, като единствено правилният граждански стандарт. Тази юридическа слепота е болезнено дразнеща за малка група гласоподаватели, които са принудени да избират години наред „по-малкото зло“. Ако християните започнат да осъзнават причината за несправедливостта в обществото, като резултат от хуманизма и самообявената автономия на човека, те биха се изправили пред внушителната задача да възстановят собствеността на Исус Христос върху гражданското право – нещо, което християните нито разбират, нито искат да разберат. У нас е налице съзнателно умопомрачение, което инстинктивно отхвърля Божият юридически стандарт, който единствено може да осигури справедливост в съвременната цивилизация. 

Непосилно за християните днес е да се заемат отговорно с трудната задача да дадат екзегетично обосновани отговори на всички езичници, по отношение справедливостта на Библейският закон. Нещо повече, християните не обичат Библейският закон, не Го смятат за абсолютното Слово Божие. Истината е, че християните толерират греха, защото се страхуват от категоричността, с която Законът изисква смъртно наказание за ред капитални престъпления и реституция, а не затвор, за друг вид криминални деяния. Простият извод е, че християните отхвърлят Словото на Бога, за да го заменят с търпимост към престъпленията против Бога. Няма спор, че като резултат от това бездушие и непокорство пред Бога, живеем под проклятие. Това също е неразбираемо за християните, понеже са достатъчно нагли да живеят като антиномисти. Никой от маргинализираните миряни в „християнското“ ни общество не възприема сериозно думите на Бога във Второзаконие 28 глава. Това безочие води до една постоянна незрялост, която не помага да се развиваме като призвани носители на цивилизационни промени, като свещенство, установяващо Божието царство! 

Докато християните не осъзнаят нуждата от справедлив правов ред, базиран на вечният и съвършен Библейски закон, не ще имаме прогресиращо общество! Днес правото е неправилно, а Правилното се счита за архаична отживелица. Може ли Законът на Бога да се прилага днес? Може ли Той да е инструмент за господство? Може ли да регулира обществените взаимоотношения и процеси? Категорично да! Нещо повече, Законът върши всичко това и сега, без значение разбирате или не този факт. Християните трябва да изоставят емоционалното детинство и да вървят към зрялост, като отделят време да изучават Словото и казусните Му закони! Задължително е да се отхвърлят претенциите на държавата, че тя е независима от Бога институция! Християните могат да се справят с това предизвикателство, само ако разберат, че правова държава означава, държава със закони основани на Словото. В противен случай, негативните санкции на Второзаконие 28 глава ще продължават да тежат над нас докато ни смажат.

Категории: Закон, Общество